ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΚΕΝΥΑ- Ιανουάριος 2016

By December 3, 2015Sophia Foundation

Οργανώνουμε ήδη την μεγάλη ιατρική μας αποστολή στη Κένυα, σε συνεργασία με την ομάδα των Ολλανδών γιατρών MCC (MedicalChecksforChildren).